[BACK]Return to preconv.c CVS log [TXT][DIR] Up to [cvsweb.bsd.lv] / mandoc

Diff for /mandoc/preconv.c between version 1.3 and 1.4

version 1.3, 2011/05/26 14:43:07 version 1.4, 2011/05/26 21:13:07
Line 137  conv_utf_8(const struct buf *b)
Line 137  conv_utf_8(const struct buf *b)
   
         /* Quick test for big-endian value. */          /* Quick test for big-endian value. */
   
         if ( ! (*((char *)(&one))))          if ( ! (*((const char *)(&one))))
                 be = 1;                  be = 1;
   
         for (i = b->offs; i < b->sz; i++) {          for (i = b->offs; i < b->sz; i++) {
Line 376  cue_enc(const struct buf *b, size_t *offs, enum enc *e
Line 376  cue_enc(const struct buf *b, size_t *offs, enum enc *e
   
                 /* Check us against known encodings. */                  /* Check us against known encodings. */
   
                 for (i = 0; i < ENC__MAX; i++) {                  for (i = 0; i < (int)ENC__MAX; i++) {
                         nsz = strlen(encs[i].name);                          nsz = strlen(encs[i].name);
                         if (phsz < nsz)                          if (phsz < nsz)
                                 continue;                                  continue;
Line 403  main(int argc, char *argv[])
Line 403  main(int argc, char *argv[])
         struct buf       b;          struct buf       b;
         const char      *fn;          const char      *fn;
         enum enc         enc, def;          enum enc         enc, def;
         const char       bom[3] = { 0xEF, 0xBB, 0xBF };          unsigned char    bom[3] = { 0xEF, 0xBB, 0xBF };
         size_t           offs;          size_t           offs;
         extern int       optind;          extern int       optind;
         extern char     *optarg;          extern char     *optarg;
Line 427  main(int argc, char *argv[])
Line 427  main(int argc, char *argv[])
                 case ('D'):                  case ('D'):
                         /* FALLTHROUGH */                          /* FALLTHROUGH */
                 case ('e'):                  case ('e'):
                         for (i = 0; i < ENC__MAX; i++) {                          for (i = 0; i < (int)ENC__MAX; i++) {
                                 if (strcasecmp(optarg, encs[i].name))                                  if (strcasecmp(optarg, encs[i].name))
                                         continue;                                          continue;
                                 break;                                  break;
                         }                          }
                         if (i < ENC__MAX) {                          if (i < (int)ENC__MAX) {
                                 if ('D' == ch)                                  if ('D' == ch)
                                         def = (enum enc)i;                                          def = (enum enc)i;
                                 else                                  else

Legend:
Removed from v.1.3  
changed lines
  Added in v.1.4

CVSweb